ماجراهای جاودان در فلسفه

ماجراهای فلسفی که‌ این‌ کتاب‌ شرح‌ آن‌ها را به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌ از همه سرگذشت‌های دل‌انگیز جذاب‌تر و خواندنیترند، زیرا هیچ‌ سیر و سیاحتی پرشورتر از صعود به‌ قلة‌ حکمت‌ و دانش‌ نیست‌. این‌ کتاب‌ کسانی را که‌ ذهنی روشن‌ و قلبی مشتاِ دارند به‌ تماشای بزرگ‌ترین‌ و جذاب‌ترین‌ درام‌ روحی جهان‌ میخواند و زندگی دراماتیک‌ و شورانگیز بزرگ‌ترین‌ اندیشمندان‌ را از مقابل‌ نظرشان‌ میگذراند.
7 /10
7

ماجراهای جاودان در فلسفه

ماجراهای فلسفی که‌ این‌ کتاب‌ شرح‌ آن‌ها را به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌ از همه سرگذشت‌های دل‌انگیز جذاب‌تر و خواندنیترند، زیرا هیچ‌ سیر و سیاحتی پرشورتر از صعود به‌ قلة‌ حکمت‌ و دانش‌ نیست‌. این‌ کتاب‌ کسانی را که‌ ذهنی روشن‌ و قلبی مشتاِ دارند به‌ تماشای بزرگ‌ترین‌ و جذاب‌ترین‌ درام‌ روحی جهان‌ میخواند و زندگی دراماتیک‌ و شورانگیز بزرگ‌ترین‌ اندیشمندان‌ را از مقابل‌ نظرشان‌ میگذراند.

هنری توماسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی