جنگ جهانی دوم در اروپا

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود میسازد. این مجموعه نه نتها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه هم‌چنین در پی آگاه ساختن آن‌ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان‌هاست.
7 /10
7

جنگ جهانی دوم در اروپا

مجموعه تاریخ جهان می کوشد چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ عرضه کند. این مجموعه با ارائه زمینه‌های فرهنگی رخدادهای تاریخی، خواننده را مجذوب خود میسازد. این مجموعه نه نتها برای آشنایی خوانندگان با مبانی تاریخ تدوین شده است، بلکه هم‌چنین در پی آگاه ساختن آن‌ها از این واقعیت است که زندگیشان بخشی از سرگذشت کلی انسان‌هاست.

فیلیپ گویننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی