فیلم ساختن

بهمن فرمان آرا: یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختن این است که چیزهایی را دربارۀ بازیگرها و کار با آن ها می گوید که در هیچ کلاس درسی نمی توان آن ها را شنید و یاد گرفت سیدنی لومت وقتی سرگرم نوشتن این کتاب بوده اصلا به این فکر نمی کرده که خاطراتش را از روزهای فیلم سازی روی کاغذ بیاورد و بنویسد مارلون براندو سر صحنۀ فیلم برداری این گونه رفتار می کرده و پل نیومن به گونه ای دیگر؛ دنبال این بوده که توضیح بدهد خودش به عنوان کارگردانی خوب و قابل احترام در سینمای امریکا، چگونه فیلم ساخته؛ این است که همه چیز را از اول توضیح می دهد: از این که تمرین و روخوانی چه فایده ای برای فیلم دارد و چه فیلمنامه ای را باید برای ساخت انتخاب کرد شروع می کند و به فیلم برداری و تدوین و مراحل فنی و نمایش عمومی فیلم می رسد و در هر فصل از رابطه اش با فیلمنامه نویس و تهیه کننده و بازیگر و مدیرفیلمبرداری و بقیۀ گروه می گوید تا در نهایت به خواننده اش بگوید فیلم کاری گروهی است؛ نه کاری شخصی
8 /10
8
موضوع کتاب


فیلم ساختن

بهمن فرمان آرا: یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساختن این است که چیزهایی را دربارۀ بازیگرها و کار با آن ها می گوید که در هیچ کلاس درسی نمی توان آن ها را شنید و یاد گرفت سیدنی لومت وقتی سرگرم نوشتن این کتاب بوده اصلا به این فکر نمی کرده که خاطراتش را از روزهای فیلم سازی روی کاغذ بیاورد و بنویسد مارلون براندو سر صحنۀ فیلم برداری این گونه رفتار می کرده و پل نیومن به گونه ای دیگر؛ دنبال این بوده که توضیح بدهد خودش به عنوان کارگردانی خوب و قابل احترام در سینمای امریکا، چگونه فیلم ساخته؛ این است که همه چیز را از اول توضیح می دهد: از این که تمرین و روخوانی چه فایده ای برای فیلم دارد و چه فیلمنامه ای را باید برای ساخت انتخاب کرد شروع می کند و به فیلم برداری و تدوین و مراحل فنی و نمایش عمومی فیلم می رسد و در هر فصل از رابطه اش با فیلمنامه نویس و تهیه کننده و بازیگر و مدیرفیلمبرداری و بقیۀ گروه می گوید تا در نهایت به خواننده اش بگوید فیلم کاری گروهی است؛ نه کاری شخصی

سیدنی لومتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی