حقیقت و زیبایی

کتاب حقیقت و زیبایی/ هنگامی که خود هنر از راه آفرینش مدام زیبایی، هم در ادراک سازوکار نیروهایش، و هم در شناخت چشم اندازهای آینده اش آموزنده ای توانا بوده، دیگر از این فیلسوفان چه می شود آموخت؟
3 /10
3

حقیقت و زیبایی

کتاب حقیقت و زیبایی/ هنگامی که خود هنر از راه آفرینش مدام زیبایی، هم در ادراک سازوکار نیروهایش، و هم در شناخت چشم اندازهای آینده اش آموزنده ای توانا بوده، دیگر از این فیلسوفان چه می شود آموخت؟

بابک احمدینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی