سر کلاس با کیارستمی

در طول دو دهه گذشته، عباس کیارستمی - کارگردانِ ایرانیِ فیلم‌های خاته دوست کجاست؟، زیرِ درختانِ زیتون، کلوزآپ (نمای نزدیک)، طعمِ گیلاس، باد ما را خواهد برد، دَه، شیرین، کپی برابر اصل، مثلِ یک عاشق، و بسیاری فیلم‌های دیگر - بطورِ مداوم در فستیوال‌ها و دانشگاه‌های سراسر دنیا حضور پیدا می‌کرد تا از نزدیک و برای چند روز کارگاه‌هایی با فیلمسازانِ جوان برگزار کند او سرِ این کلاس‌‌ها آنها را هدایت کرده، دوربین-به-دست به اینجا و آنجا می‌فرستد، و در نهایت کارهایشان را به نمایش درمی‌آورد تا در موردشان گفتگو شوداین کتاب حاصلِ گِردآوریِ یادداشت‌های نگارنده در طیِ نزدیک به یک دهه شرکت در این کارگاه‌ها است مصاحبه‌ها و نوشته‌های پراکنده‌ای که در طول سالیان، برخی در تهران و برخی در حاشیه‌ی کارگاه‌ها در شهرهای مختلف (لندن، مراکش، پُتِنزا، اوسلو، نیویورک و سیراکیوز) از او جمع‌آوری شده استکتابِ «‌سرِ کلاس با کیارستمی‌» پالوده‌ای از تکنیک‌های فیلمسازی، روش‌های کار، و از همه مهمتر یک سری راهبردهای عملیِ عباس کیارستمی برای فیلمسازانِ مشتاق است
4 /10
4
موضوع کتاب


سر کلاس با کیارستمی

در طول دو دهه گذشته، عباس کیارستمی - کارگردانِ ایرانیِ فیلم‌های خاته دوست کجاست؟، زیرِ درختانِ زیتون، کلوزآپ (نمای نزدیک)، طعمِ گیلاس، باد ما را خواهد برد، دَه، شیرین، کپی برابر اصل، مثلِ یک عاشق، و بسیاری فیلم‌های دیگر - بطورِ مداوم در فستیوال‌ها و دانشگاه‌های سراسر دنیا حضور پیدا می‌کرد تا از نزدیک و برای چند روز کارگاه‌هایی با فیلمسازانِ جوان برگزار کند او سرِ این کلاس‌‌ها آنها را هدایت کرده، دوربین-به-دست به اینجا و آنجا می‌فرستد، و در نهایت کارهایشان را به نمایش درمی‌آورد تا در موردشان گفتگو شوداین کتاب حاصلِ گِردآوریِ یادداشت‌های نگارنده در طیِ نزدیک به یک دهه شرکت در این کارگاه‌ها است مصاحبه‌ها و نوشته‌های پراکنده‌ای که در طول سالیان، برخی در تهران و برخی در حاشیه‌ی کارگاه‌ها در شهرهای مختلف (لندن، مراکش، پُتِنزا، اوسلو، نیویورک و سیراکیوز) از او جمع‌آوری شده استکتابِ «‌سرِ کلاس با کیارستمی‌» پالوده‌ای از تکنیک‌های فیلمسازی، روش‌های کار، و از همه مهمتر یک سری راهبردهای عملیِ عباس کیارستمی برای فیلمسازانِ مشتاق است

پال کرونیننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی