جنگ های جهانی اول و دوم

مردم جهان در قرن بيستم شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بوده‌اند که از نظر وسعت و شدت و شماره جنگجويان در تاريخ بی‌نظير است. در اين دو جنگ که سهمناک‌ترين جنگ‌های تاريخِ بشريت است، تقريباً تمام کشورهای جهان، خواه ناخواه، شرکت داشته‌اند که هنوز اثرات آن در زندگی ملت‌ها، از جمله ملت ايران، باقی است. در کتاب «جنگ‌های جهاني اول و دوم»، علل پيدايش اين جنگ‌ها و سير وقايع و شرح نبردهای مهم آن به زبانی ساده بازگو شده است. عکس‌ها و نقشه‌ها همراه با متن کتاب تصويری زنده و گويا از صحنه‌های جنگ به دست می‌دهد و خواننده را با اين دو جنگ بزرگ تاريخ بشريت آشنا می‌سازد.‏
7 /10
7

جنگ های جهانی اول و دوم

مردم جهان در قرن بيستم شاهد دو جنگ بزرگ جهانی بوده‌اند که از نظر وسعت و شدت و شماره جنگجويان در تاريخ بی‌نظير است. در اين دو جنگ که سهمناک‌ترين جنگ‌های تاريخِ بشريت است، تقريباً تمام کشورهای جهان، خواه ناخواه، شرکت داشته‌اند که هنوز اثرات آن در زندگی ملت‌ها، از جمله ملت ايران، باقی است. در کتاب «جنگ‌های جهاني اول و دوم»، علل پيدايش اين جنگ‌ها و سير وقايع و شرح نبردهای مهم آن به زبانی ساده بازگو شده است. عکس‌ها و نقشه‌ها همراه با متن کتاب تصويری زنده و گويا از صحنه‌های جنگ به دست می‌دهد و خواننده را با اين دو جنگ بزرگ تاريخ بشريت آشنا می‌سازد.‏

کامران فانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی