خوشبختی در راه است

آلیس مونرو در کتاب خوشبختی در راه است، اتفاقات و عواطفی پیچیده و سخت را به داستان های جذابی تبدیل کرده که به راه های ناشناخته و مسیرهای غیرقابل پیش بینی در زندگی مردان و زنان مختلفی می پردازد. در یکی از داستان های این مجموعه، مادری جوان به شکلی غافلگیر کننده از درد از دست دادن سه فرزندش رهایی می یابد. در داستانی دیگر، زنی جوان، پس از تجربه ای غیرمعمول و تحقیرکننده به شکل هوشمندانه ای مسیر زندگی خود را تغییر می دهد. برخی دیگر از داستان های کوتاه این کتاب، به موضوعاتی چون مشکلات ازدواج، بی رحمی غیرقابل انتظار کودکان و جنبه های مثبت و منفی یک اتفاق در زندگی افراد مختلف می پردازد. کتاب خوشبختی در راه است، یکی از برترین مجموعه داستان های کوتاه نویسنده ی شهیر کانادایی، آلیس مونرو است و بدون شک، طرفداران بی شمار او را به وجد خواهد آورد.
7 /10
7

خوشبختی در راه است

آلیس مونرو در کتاب خوشبختی در راه است، اتفاقات و عواطفی پیچیده و سخت را به داستان های جذابی تبدیل کرده که به راه های ناشناخته و مسیرهای غیرقابل پیش بینی در زندگی مردان و زنان مختلفی می پردازد. در یکی از داستان های این مجموعه، مادری جوان به شکلی غافلگیر کننده از درد از دست دادن سه فرزندش رهایی می یابد. در داستانی دیگر، زنی جوان، پس از تجربه ای غیرمعمول و تحقیرکننده به شکل هوشمندانه ای مسیر زندگی خود را تغییر می دهد. برخی دیگر از داستان های کوتاه این کتاب، به موضوعاتی چون مشکلات ازدواج، بی رحمی غیرقابل انتظار کودکان و جنبه های مثبت و منفی یک اتفاق در زندگی افراد مختلف می پردازد. کتاب خوشبختی در راه است، یکی از برترین مجموعه داستان های کوتاه نویسنده ی شهیر کانادایی، آلیس مونرو است و بدون شک، طرفداران بی شمار او را به وجد خواهد آورد.

آلیس مونرونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی