لویاتان

اولین بزرگترین اثر فلسفه سیاسی و شرحی جامع درباره دولت مدرن و کارکردهای ان است ؛ چرا در نیمه دوم سده بیستم باز هم ما آثار هابز را که سه قرن پیش نوشته شده اند ؛ می خوانیم ؟...
3 /10
3

لویاتان

اولین بزرگترین اثر فلسفه سیاسی و شرحی جامع درباره دولت مدرن و کارکردهای ان است ؛ چرا در نیمه دوم سده بیستم باز هم ما آثار هابز را که سه قرن پیش نوشته شده اند ؛ می خوانیم ؟...

توماس هابزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی