برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر: روزی سیاوش و پیران با هم نشسته بودند. پیران لب به سخن گشود و گفت جوانان را از داشتن همسر و آوردن فرزند گریزی و گزیری نیست، پس از کاووس شاه تخت سلطنت ایران جایگاه تو خواهد بود، باید که از نسل تو فرزندی باشد که جانشین تو گردد......
7 /10
7
موضوع کتاب


برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر

کتاب برگردان روایت گونه شاهنامه فردوسی به نثر: روزی سیاوش و پیران با هم نشسته بودند. پیران لب به سخن گشود و گفت جوانان را از داشتن همسر و آوردن فرزند گریزی و گزیری نیست، پس از کاووس شاه تخت سلطنت ایران جایگاه تو خواهد بود، باید که از نسل تو فرزندی باشد که جانشین تو گردد......

سید محمد دبیرسیاقینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی