دانش نامه سیاسی

کتاب دانشنامه ی سیاسی/ فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی: سانسور در روزگار ما به دو صورت به کار بسته می شود: سانسور بازدارنده و سانسور کیفری. سانسور بازدارنده پیش از انتشار به کار می رود و دومی بعد از انتشار. سانسور کیفری که مطابق حکم دادگاه و بر طبق قانون صورت می گیرد معمولا در دموکراسی ها انجام می شود.
6 /10
6

دانش نامه سیاسی

کتاب دانشنامه ی سیاسی/ فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی: سانسور در روزگار ما به دو صورت به کار بسته می شود: سانسور بازدارنده و سانسور کیفری. سانسور بازدارنده پیش از انتشار به کار می رود و دومی بعد از انتشار. سانسور کیفری که مطابق حکم دادگاه و بر طبق قانون صورت می گیرد معمولا در دموکراسی ها انجام می شود.

داریوش آشورینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی