نوبل : کتاب‌هایی که نویسنده‌ی آن جایزه‌ی نوبل دریافت کرده است

   

     
 
عبارت امنیتی