گربه بلیتس

"گربه های سیاه خوش شانسی می آورند. این ادعایی است که بسیاری از افرادی که زندگی شان پس از مواجهه با گربه ای به نام لرد گورت تغییر کرده، به آن باور دارند. لرد گورت، گربه ای معمولی و فاقد قدرت های جادویی است و همان کارهایی را انجام می دهد که از همه ی گربه ها انتظار می رود. وقتی که صاحب این گربه برای جنگیدن با آلمانی ها در جنگ جهانی دوم، خانه را ترک می گوید، لرد گورت تصمیم می گیرد تا او را پیدا کند. این گربه ی سیاه در جریان سفرهایش با داوطلبی تنها، گروهبانی مستقل، راننده ای سالخورده و بیوه ای جوان آشنا و دوست می شود. لرد گورت با توپچی یک هواپیمای بمب افکن همراه شده و مأموریت های متعددی را در خاک و آسمان دشمن تجربه می کند. در یکی از مأموریت ها، هواپیما به مشکل برخورده و آن ها مجبور می شوند با کمک نیروهای مقاومت فرانسوی و اسپانیایی از فرانسه ی تحت اشغال نازی ها بگریزند. کتاب گربه ی بلیتز با پرداختی فوق العاده به ماجراهای مردان و زنانی در جنگ، اثری بسیار درخشان و خواندنی است."
5 /10
5

گربه بلیتس

"گربه های سیاه خوش شانسی می آورند. این ادعایی است که بسیاری از افرادی که زندگی شان پس از مواجهه با گربه ای به نام لرد گورت تغییر کرده، به آن باور دارند. لرد گورت، گربه ای معمولی و فاقد قدرت های جادویی است و همان کارهایی را انجام می دهد که از همه ی گربه ها انتظار می رود. وقتی که صاحب این گربه برای جنگیدن با آلمانی ها در جنگ جهانی دوم، خانه را ترک می گوید، لرد گورت تصمیم می گیرد تا او را پیدا کند. این گربه ی سیاه در جریان سفرهایش با داوطلبی تنها، گروهبانی مستقل، راننده ای سالخورده و بیوه ای جوان آشنا و دوست می شود. لرد گورت با توپچی یک هواپیمای بمب افکن همراه شده و مأموریت های متعددی را در خاک و آسمان دشمن تجربه می کند. در یکی از مأموریت ها، هواپیما به مشکل برخورده و آن ها مجبور می شوند با کمک نیروهای مقاومت فرانسوی و اسپانیایی از فرانسه ی تحت اشغال نازی ها بگریزند. کتاب گربه ی بلیتز با پرداختی فوق العاده به ماجراهای مردان و زنانی در جنگ، اثری بسیار درخشان و خواندنی است."

رابرت وستالنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی