مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی

یکی از بهترین و مفید‌ترین کتاب‌هایی که تا کنون در زمینهی مطالعات سینمایی منتشر شده‌اند... دیدگاه هیوارد به نحو شگفت‌آوری تفکربرانگیز و آموزنده است. نشریهی Film Waves هیوارد در این کتاب، که محل ملاقات و برخورد سویه‌های گوناگون اندیشه‌های فلسفی، زیباییشناختی، روانکاوانه، زبان شناختی و نگره‌های سینمایی است، مهمترین مفاهیم، موضوعات، نظریه‌ها و بنیان‌های فلسفی و نظری مرتبط با تصویر متحرک را در قالب یک فرهنگ توصیفی توضیح داده تحلیل کرده نگرهی مؤلف: سینمای هنری روانکاوی ملودرام ایدئولوژی موج نوی فرانسه پست مدرنیزم نئورئالیزم ایتالیا نظریه‌های فمینیستی فیلم فیلم نوار
7 /10
7
موضوع کتاب


مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی

یکی از بهترین و مفید‌ترین کتاب‌هایی که تا کنون در زمینهی مطالعات سینمایی منتشر شده‌اند... دیدگاه هیوارد به نحو شگفت‌آوری تفکربرانگیز و آموزنده است. نشریهی Film Waves هیوارد در این کتاب، که محل ملاقات و برخورد سویه‌های گوناگون اندیشه‌های فلسفی، زیباییشناختی، روانکاوانه، زبان شناختی و نگره‌های سینمایی است، مهمترین مفاهیم، موضوعات، نظریه‌ها و بنیان‌های فلسفی و نظری مرتبط با تصویر متحرک را در قالب یک فرهنگ توصیفی توضیح داده تحلیل کرده نگرهی مؤلف: سینمای هنری روانکاوی ملودرام ایدئولوژی موج نوی فرانسه پست مدرنیزم نئورئالیزم ایتالیا نظریه‌های فمینیستی فیلم فیلم نوار

سوزان هیواردنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی