مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری, در اصل کتاب مستقلی نیست, بلکه از تفسیر شاگردش رشید الدین ابوالفضل میبدی (کشف الاسرار وعده الابرار) که بر اساس تفسیر استادش میباشد فراهم آمده است. اساس و عمده کتاب حاضر از گردآوری این اقوال خواجه, با بعضی افزایش از "رسائل" خواجه عبدالله انصاری تصحیح و تدوین دکتر محمد سرور مولایی و سخنان پیر هرات تدوین استاد عالیمقام دکتر محمد جواد شریعت و چند اثر دیگر فراهم شده است. و گفتنی است که ویژگی عمده مناجاتهای او این است که همه یا غالبا با خطاب مهرآمیز و پارسایانه "الهی" آغاز میشود
4 /10
4

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری, در اصل کتاب مستقلی نیست, بلکه از تفسیر شاگردش رشید الدین ابوالفضل میبدی (کشف الاسرار وعده الابرار) که بر اساس تفسیر استادش میباشد فراهم آمده است. اساس و عمده کتاب حاضر از گردآوری این اقوال خواجه, با بعضی افزایش از "رسائل" خواجه عبدالله انصاری تصحیح و تدوین دکتر محمد سرور مولایی و سخنان پیر هرات تدوین استاد عالیمقام دکتر محمد جواد شریعت و چند اثر دیگر فراهم شده است. و گفتنی است که ویژگی عمده مناجاتهای او این است که همه یا غالبا با خطاب مهرآمیز و پارسایانه "الهی" آغاز میشود

شهاب‌الدین خرمشاهینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی