آن چه لاک پشت به ما آموخت

آنچه لاک پشت به ما آموخت سيروسفري هيجان انگيز و فشرده در فلسفه غرب ارائه مي دارد، سير و سفري که به کندو کاو در زندگي فلاسفه اصلي و انديشه هاي آنان مي پردازد و نيز اين که چگونه تفکر ايشان زندگي ما را امروزه نيز همچنان تحت تأثير قرار مي دهد برتون، با استفاده از ترتيبي تاريخي و گاه شمارانه، نشان مي دهد که چگونه فيلسوفان مختلف پرسش هاي بزرگ زندگي را مورد توجه قرار مي دهند. وي، با نهادن يکايک فيلسوفان و انديشه هاي آنان در بافت و بستري تاريخي، کمک مي کند تا دريابيم چگونه انديشه هاي مبني بر پايه شيوه تفکر زمانه خود رشد و تحول يافته اند، و نيز اين که چگونه انديشه هاي مزبور بر در بافت هاي امروزين ما تأثير نهاده اند.
5 /10
5
موضوع کتاب


آن چه لاک پشت به ما آموخت

آنچه لاک پشت به ما آموخت سيروسفري هيجان انگيز و فشرده در فلسفه غرب ارائه مي دارد، سير و سفري که به کندو کاو در زندگي فلاسفه اصلي و انديشه هاي آنان مي پردازد و نيز اين که چگونه تفکر ايشان زندگي ما را امروزه نيز همچنان تحت تأثير قرار مي دهد برتون، با استفاده از ترتيبي تاريخي و گاه شمارانه، نشان مي دهد که چگونه فيلسوفان مختلف پرسش هاي بزرگ زندگي را مورد توجه قرار مي دهند. وي، با نهادن يکايک فيلسوفان و انديشه هاي آنان در بافت و بستري تاريخي، کمک مي کند تا دريابيم چگونه انديشه هاي مبني بر پايه شيوه تفکر زمانه خود رشد و تحول يافته اند، و نيز اين که چگونه انديشه هاي مزبور بر در بافت هاي امروزين ما تأثير نهاده اند.

برتون فردریک پورترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی