شیر تلخ

کتاب شیر تلخ/ ناباورانه به غریبه نگاه می کنم. او به نوعی شبیه دیگر افراد گروه کر صداهای ناموزون است. از آن ها بلندقدتر نیست، اما احتمالا وزنش بیشتر است. او دارای صورت مهربان، گرد و کک مکی است و یک چانه ی تیز و موهایی به رنگ قهوه ی ترک و چشمان آبی رنگی که تو را به سمت خود می کشند.
6 /10
6

شیر تلخ

کتاب شیر تلخ/ ناباورانه به غریبه نگاه می کنم. او به نوعی شبیه دیگر افراد گروه کر صداهای ناموزون است. از آن ها بلندقدتر نیست، اما احتمالا وزنش بیشتر است. او دارای صورت مهربان، گرد و کک مکی است و یک چانه ی تیز و موهایی به رنگ قهوه ی ترک و چشمان آبی رنگی که تو را به سمت خود می کشند.

الیف شافاکنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی