لطیف است شب

رمان لطیف است شب، در منطقه ی ریویرای فرانسه در اواخر دهه ی 1920 میلادی می گذرد و به رابطه ی تراژیک بازیگری جوان به نام رزماری هیت با زوجی آمریکایی با نام های دیک و نیکول دایور می پردازد. دیک که در زمان ازدواج، روانپزشک درخشان و موفقی بوده، هم همسر و هم دکتر معالج نیکول است. ثروت نیکول، مسیر زندگی دیک را به سوی دیگری می کشاند و قدرت روزافزونش، در نهایت باعث سقوط و ویرانی زندگی شوهرش می شود. لطیف است شب، پژوهشی ژرف درباره ی مفهوم شخصیت و رمانی پراحساس و تفکربرانگیز است که نام فیتزجرالد را بار دیگر به عنوان یکی از برترین نویسندگان قرن بیستم بر روی زبان ها انداخت.
7 /10
7

لطیف است شب

رمان لطیف است شب، در منطقه ی ریویرای فرانسه در اواخر دهه ی 1920 میلادی می گذرد و به رابطه ی تراژیک بازیگری جوان به نام رزماری هیت با زوجی آمریکایی با نام های دیک و نیکول دایور می پردازد. دیک که در زمان ازدواج، روانپزشک درخشان و موفقی بوده، هم همسر و هم دکتر معالج نیکول است. ثروت نیکول، مسیر زندگی دیک را به سوی دیگری می کشاند و قدرت روزافزونش، در نهایت باعث سقوط و ویرانی زندگی شوهرش می شود. لطیف است شب، پژوهشی ژرف درباره ی مفهوم شخصیت و رمانی پراحساس و تفکربرانگیز است که نام فیتزجرالد را بار دیگر به عنوان یکی از برترین نویسندگان قرن بیستم بر روی زبان ها انداخت.

اسکات فیتز جرالدنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی