در میان ظلمت

"در آغاز قرن بیستم، معتقدان به ارواح و احضارکننده‌های آن در آشوب‌اند، حتی در شهر دانشگاهی کمبریج انگلستان. در حالی که واسطه‌ها از افراد سوگوار سوء‌‌استفاده می‌کنند، گروهی از دانشمندان علوم ماورایی با جستجو در زوایای پنهان مغز، به دنبال پر کردن فاصله بین دنیای ارواح و دنیای ارواح و دنیای مادی هستند. کیت، اشر و السی که از گذشته‌شان فراری هستند، به دیوارهای دانشکده سامرفیلد پناه می‌برند؛ اما با کشف پسری مرده در آن حوالی خیلی زود آرامش‌شان به هم می‌خورد. آیا این کار یک شرور ساخته شده از گوشت و خون است یا چیزی خارج از این دنیا نیز در آن دخیل است؟ این گروه سه نفره باید چیزی را که دانشمندان موفق به کشفش نشده‌اند، روشن کنند و پنجره‌ای به رازهای فراموش‌شده باز کنند یا خطر کرده، خودشان به دنیای ارواح بروند"
4 /10
4

در میان ظلمت

"در آغاز قرن بیستم، معتقدان به ارواح و احضارکننده‌های آن در آشوب‌اند، حتی در شهر دانشگاهی کمبریج انگلستان. در حالی که واسطه‌ها از افراد سوگوار سوء‌‌استفاده می‌کنند، گروهی از دانشمندان علوم ماورایی با جستجو در زوایای پنهان مغز، به دنبال پر کردن فاصله بین دنیای ارواح و دنیای ارواح و دنیای مادی هستند. کیت، اشر و السی که از گذشته‌شان فراری هستند، به دیوارهای دانشکده سامرفیلد پناه می‌برند؛ اما با کشف پسری مرده در آن حوالی خیلی زود آرامش‌شان به هم می‌خورد. آیا این کار یک شرور ساخته شده از گوشت و خون است یا چیزی خارج از این دنیا نیز در آن دخیل است؟ این گروه سه نفره باید چیزی را که دانشمندان موفق به کشفش نشده‌اند، روشن کنند و پنجره‌ای به رازهای فراموش‌شده باز کنند یا خطر کرده، خودشان به دنیای ارواح بروند"

سونیا گنسلرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی