دانشنامه تاریخ جهان

"سرگذشت شگفت انگیز جهان را کشف کن تاریخ در کلی‌ترین معنای آن، سرگذشت انسان‌ها و در واقع مطالعه گذشتة خود ماست. جنگ‌ها، انقلاب‌ها، دولت‌ها و زندگی مردم از جمله پدیده‌هایی است که مورد نظر مورخان قرار می‌گیرند. تاریخ این رویدادها را ثبت می‌کند و دربارة گذشته انسان‌ها توضیح می‌دهد. مورخان، مجموعة مدارک مکتوب و شفاهی را بررسی می‌کنند و به کمک باستان شناسان واقعیت‌هایی را باز سازی می‌کنند تا تصویر مشخصی از گذشته به وجود آید. کتاب دانشنامه تاریخ جهان یکی از کتاب‌های مهمی است که دریچة جدیدی بر روی نوجوانان می‌گشاید تا آنها راز و رمز لذت ورود به تاریخ را دریابند. - See more at: http://afarinegan.qoqnoos.ir/BookDeta..."
7 /10
7

دانشنامه تاریخ جهان

"سرگذشت شگفت انگیز جهان را کشف کن تاریخ در کلی‌ترین معنای آن، سرگذشت انسان‌ها و در واقع مطالعه گذشتة خود ماست. جنگ‌ها، انقلاب‌ها، دولت‌ها و زندگی مردم از جمله پدیده‌هایی است که مورد نظر مورخان قرار می‌گیرند. تاریخ این رویدادها را ثبت می‌کند و دربارة گذشته انسان‌ها توضیح می‌دهد. مورخان، مجموعة مدارک مکتوب و شفاهی را بررسی می‌کنند و به کمک باستان شناسان واقعیت‌هایی را باز سازی می‌کنند تا تصویر مشخصی از گذشته به وجود آید. کتاب دانشنامه تاریخ جهان یکی از کتاب‌های مهمی است که دریچة جدیدی بر روی نوجوانان می‌گشاید تا آنها راز و رمز لذت ورود به تاریخ را دریابند. - See more at: http://afarinegan.qoqnoos.ir/BookDeta..."

آنیتا گانرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی