مدار بسته (داستان زندگی کودکی مهاجر)

"داستان های این کتاب درباره وضعیت اسفناک کارگران مکزیکی مهاجر به آمریکاست و فشارهای روحی و اقتصادی تحمیل شده بر این خانواده ها را نشان می دهد. رئالیسمی که نویسنده در این کتاب از آن بهره برده ساده، بی پرده و شفاف است. شخصیت های داستان ها مردمی زحمت کش هستند که روزهای زندگیشان را در آوارگی سپری می کنند. کتاب «مدار بسته» برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ چاپ شد زمانی که نویسنده ۵۴ سال داشت. تاثیری که دوران کودکی و نوجوانی اش بر روح و روانش داشت و عاطفه تحمیل شده بر شخصیتش او را بر آن داشت که اتفاقات زندگی اش را روی کاغذ بیاورد و از چیزهایی بگوید که نتوانسته بود، فراموششان کند."
6 /10
6

مدار بسته (داستان زندگی کودکی مهاجر)

"داستان های این کتاب درباره وضعیت اسفناک کارگران مکزیکی مهاجر به آمریکاست و فشارهای روحی و اقتصادی تحمیل شده بر این خانواده ها را نشان می دهد. رئالیسمی که نویسنده در این کتاب از آن بهره برده ساده، بی پرده و شفاف است. شخصیت های داستان ها مردمی زحمت کش هستند که روزهای زندگیشان را در آوارگی سپری می کنند. کتاب «مدار بسته» برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ چاپ شد زمانی که نویسنده ۵۴ سال داشت. تاثیری که دوران کودکی و نوجوانی اش بر روح و روانش داشت و عاطفه تحمیل شده بر شخصیتش او را بر آن داشت که اتفاقات زندگی اش را روی کاغذ بیاورد و از چیزهایی بگوید که نتوانسته بود، فراموششان کند."

فرانسیسکو خیمنسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی