تاریخ به روایت فلسفه

کتاب تاریخ به روایت فلسفه/ از هرودوت تا آلن بدیو : تاریخ نگاری های اسطوره ای به این قصد پدید آمدند که شکاف های بزرگ زمانی و تاریخی را در ساخت معرفتی انسان نسبت به گذشته اش پر کند. برخی از این تاریخ نگتری های اسطوره ای مانند صفر پیدایش یا چگونگی پیدایش کائنات، زمین و نبرد خدایان و نظایر آن بخشی از دانش ما را پیرامون گذشته ی دور و تاریک به تصویر می کشد و دست کم به زنجیره ی تاریخ تدوام می بخشد.
6 /10
6
موضوع کتاب


تاریخ به روایت فلسفه

کتاب تاریخ به روایت فلسفه/ از هرودوت تا آلن بدیو : تاریخ نگاری های اسطوره ای به این قصد پدید آمدند که شکاف های بزرگ زمانی و تاریخی را در ساخت معرفتی انسان نسبت به گذشته اش پر کند. برخی از این تاریخ نگتری های اسطوره ای مانند صفر پیدایش یا چگونگی پیدایش کائنات، زمین و نبرد خدایان و نظایر آن بخشی از دانش ما را پیرامون گذشته ی دور و تاریک به تصویر می کشد و دست کم به زنجیره ی تاریخ تدوام می بخشد.

احمد محمدپورنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی