هویت فرهنگی و سینمای کرد

کتاب هویت فرهنگی و سینمای کرد/ موسیقی کلاسیک عثمانی بارزترین شکل رایج موسیقی در شش سده زمامداری امپراتوری عثمانی بود که با به قدرت رسیدن کمال آتاتورک و تشکیل جمهوری ترکیه در 1923 و در راستای تشکیل دولت ترکی به تدریج جای خود را به شکل ملی شده موسیقی یعنی موسیقی خلق ترک داد؛ که نوعی از موسیقی محلی با ریشه های قوی فولکور بود...
4 /10
4

هویت فرهنگی و سینمای کرد

کتاب هویت فرهنگی و سینمای کرد/ موسیقی کلاسیک عثمانی بارزترین شکل رایج موسیقی در شش سده زمامداری امپراتوری عثمانی بود که با به قدرت رسیدن کمال آتاتورک و تشکیل جمهوری ترکیه در 1923 و در راستای تشکیل دولت ترکی به تدریج جای خود را به شکل ملی شده موسیقی یعنی موسیقی خلق ترک داد؛ که نوعی از موسیقی محلی با ریشه های قوی فولکور بود...

خسرو سینانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی