اسپینوزا (رساله سیاسی)

یادداشت پشت جلد کتاب: رساله‌ی سیاسی یکی از مهمترین آثار اسپینوزاست. اسپینوزا در این کتاب که در آغاز فصلِ دموکراسی ناتمام می‌ماند پرسشی حیاتی را طرح می‌کند: آیا می‌توان انبوهه را به جمعی‌بودنِ انسانهای آزاد تغییر داد، و نه به گردآمدنِ بردگان؟ «اگر دو انسان نزد یکدیگر بیایند و نیروهایشان را به همدیگر ملحق کنند، واجدِ نیرو و از این‌رو حقِ طبیعی بیش‌تری هستند تااین‌که تنها باشند؛ و هرچه میزانی که به یک اتحاد شکل میدهد بزرگتر باشد، حقِ بیشتری را با یکدیگر به دست خواهند آورند». او این‌گونه «حق» را نه دیگر در گستره‌ی قانون، که بر اساس توان تعریف می‌کند. فصول کتاب: پیشگفتار، حق طبیعی، قدرت‌های حاکم، حقوق قدرت‌های حاکم، بالاترین هدف جامعه، سلطنت و ماهیت آن، اولین الگوی اشراف‌سالاری، دومین الگوی اشراف‌سالاری، اشراف‌سالاری و ماهیت آن، دموکراسی و ماهیت آن مقاله‌ای از آنتونیو نگری با عنوان «رساله‌ی سیاسی: شالوده‌ی دموکراسی مدرن» به عنوان موخره‌ی کتاب ضمیمه شده است این کتاب جلد سوم از مجموعه‌ی دفترهای سیاست مدرن است
5 /10
5

اسپینوزا (رساله سیاسی)

یادداشت پشت جلد کتاب: رساله‌ی سیاسی یکی از مهمترین آثار اسپینوزاست. اسپینوزا در این کتاب که در آغاز فصلِ دموکراسی ناتمام می‌ماند پرسشی حیاتی را طرح می‌کند: آیا می‌توان انبوهه را به جمعی‌بودنِ انسانهای آزاد تغییر داد، و نه به گردآمدنِ بردگان؟ «اگر دو انسان نزد یکدیگر بیایند و نیروهایشان را به همدیگر ملحق کنند، واجدِ نیرو و از این‌رو حقِ طبیعی بیش‌تری هستند تااین‌که تنها باشند؛ و هرچه میزانی که به یک اتحاد شکل میدهد بزرگتر باشد، حقِ بیشتری را با یکدیگر به دست خواهند آورند». او این‌گونه «حق» را نه دیگر در گستره‌ی قانون، که بر اساس توان تعریف می‌کند. فصول کتاب: پیشگفتار، حق طبیعی، قدرت‌های حاکم، حقوق قدرت‌های حاکم، بالاترین هدف جامعه، سلطنت و ماهیت آن، اولین الگوی اشراف‌سالاری، دومین الگوی اشراف‌سالاری، اشراف‌سالاری و ماهیت آن، دموکراسی و ماهیت آن مقاله‌ای از آنتونیو نگری با عنوان «رساله‌ی سیاسی: شالوده‌ی دموکراسی مدرن» به عنوان موخره‌ی کتاب ضمیمه شده است این کتاب جلد سوم از مجموعه‌ی دفترهای سیاست مدرن است

باروخ اسپینوزانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی