بازی دروغ

روث ور نویسندة بریتانیایی چیره‌ دست رمان‌های روان‌شناسی جنایی است. بعضی از آثار او، ازجمله در یک جنگل تاریک تاریک و زنی در کابین ۱۰، دستمایة آثار سینمایی و تلویزیونی قرار گرفته است. این نویسندة جوان را «آگاتا کریستی عصر حاضر» نامیده‌ اند. در بازی دروغ وارد دنیای دختران نوجوان می‌شویم و با آن‌ها در بازی‌های خطرناک، دوستی و رازهایشان شریک می‌شویم. بازی دروغ در سه قانون ساده خلاصه می‌شود: قانون اول: دروغ بگو؛ قانون دوم: حرفت را دو تا نکن؛ و قانون سوم: گیر نیفت. اگر شما هم می‌توانید این سه قانون را به‌ درستی رعایت کنید، در بازی دروغ موفق خواهید شد، در غیر این صورت... ... نشرنون هر دو اثر دیگر او را یعنی در یک جنگل تاریک تاریک و زنی در کابین ۱۰،نیز به زبان فارسی منتشر کرده است
7 /10
7

بازی دروغ

روث ور نویسندة بریتانیایی چیره‌ دست رمان‌های روان‌شناسی جنایی است. بعضی از آثار او، ازجمله در یک جنگل تاریک تاریک و زنی در کابین ۱۰، دستمایة آثار سینمایی و تلویزیونی قرار گرفته است. این نویسندة جوان را «آگاتا کریستی عصر حاضر» نامیده‌ اند. در بازی دروغ وارد دنیای دختران نوجوان می‌شویم و با آن‌ها در بازی‌های خطرناک، دوستی و رازهایشان شریک می‌شویم. بازی دروغ در سه قانون ساده خلاصه می‌شود: قانون اول: دروغ بگو؛ قانون دوم: حرفت را دو تا نکن؛ و قانون سوم: گیر نیفت. اگر شما هم می‌توانید این سه قانون را به‌ درستی رعایت کنید، در بازی دروغ موفق خواهید شد، در غیر این صورت... ... نشرنون هر دو اثر دیگر او را یعنی در یک جنگل تاریک تاریک و زنی در کابین ۱۰،نیز به زبان فارسی منتشر کرده است

روث ورنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی