روشنگری شگفت انگیز پرفسور کاریتا

روشنگری شگفت‌انگيز پروفسور كاريتا كه اكنون به بيش از بيست زبان مختلف ترجمه شده، سفر خيالی بسيار هوشمندانه و جذابی است در فلسفه‌ی سياسی غرب. پروفسور كاريتا، استاد دانشگاه ميانسالی كه زندگی آرامی را می‌گذراند، بالاجبار از حريم امن كتاب‌خانه‌اش بيرون می‌رود و در ماموريتی برای يافتن «بهترين جهان ممكن» به كشورهای مختلفی سفر می‌كند. پروفسور در اين سفرهايش مجبور است با وضعيت پيچيده‌ی انديشه مدرن مواجه شود و واقعيت فلسفه‌های سياسی امروزين را در عمل مشاهده كند... ؛
8 /10
8

روشنگری شگفت انگیز پرفسور کاریتا

روشنگری شگفت‌انگيز پروفسور كاريتا كه اكنون به بيش از بيست زبان مختلف ترجمه شده، سفر خيالی بسيار هوشمندانه و جذابی است در فلسفه‌ی سياسی غرب. پروفسور كاريتا، استاد دانشگاه ميانسالی كه زندگی آرامی را می‌گذراند، بالاجبار از حريم امن كتاب‌خانه‌اش بيرون می‌رود و در ماموريتی برای يافتن «بهترين جهان ممكن» به كشورهای مختلفی سفر می‌كند. پروفسور در اين سفرهايش مجبور است با وضعيت پيچيده‌ی انديشه مدرن مواجه شود و واقعيت فلسفه‌های سياسی امروزين را در عمل مشاهده كند... ؛

استیون لوکسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی