انسان در جستجوی معنا

دکتر فرانکل تجربه و آزمون‌‌هایی را تبیین میکند که باعث ایجاد و توسعه روش‌درمانی لوگوتراپی شدند. او مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان، اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره‌های آدم‌سوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند.
4 /10
4

انسان در جستجوی معنا

دکتر فرانکل تجربه و آزمون‌‌هایی را تبیین میکند که باعث ایجاد و توسعه روش‌درمانی لوگوتراپی شدند. او مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان، اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. پدر، مادر و همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره‌های آدم‌سوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند.

ویکتور امیل فرانکلنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی