فلسفه اسلامی ویهودی به روایت ژیلسون

کتاب فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون/ طبیعت نامتعین را همان طور که به وسیله عقل می توان کلیت بخشید، همچنین می توان به واسطه اعراضش به صورت جزئی بر آساس تعینات خاص طبیعت هایشان به واسطه کم و کیف و دیگر عرض ها به صورت اشیای متمایز درآورده اند.
6 /10
6

فلسفه اسلامی ویهودی به روایت ژیلسون

کتاب فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون/ طبیعت نامتعین را همان طور که به وسیله عقل می توان کلیت بخشید، همچنین می توان به واسطه اعراضش به صورت جزئی بر آساس تعینات خاص طبیعت هایشان به واسطه کم و کیف و دیگر عرض ها به صورت اشیای متمایز درآورده اند.

اتین ژیلسوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی