باده عشق

کتاب باده عشق: خرم دل آنکه همچو حافظ ... جامی ز می الست گیرد. این یکی از صدها بیت عرفانی در دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی است که معنای آن، به خلاف پاره ای از ابیات مبهم و پیچیده او، برای عموم خوانندگانی که اندک آشنایی با مباحث و مفاهیم عرفانی دارند، روشن است.
5 /10
5
موضوع کتاب


باده عشق

کتاب باده عشق: خرم دل آنکه همچو حافظ ... جامی ز می الست گیرد. این یکی از صدها بیت عرفانی در دیوان خواجه شمس الدین حافظ شیرازی است که معنای آن، به خلاف پاره ای از ابیات مبهم و پیچیده او، برای عموم خوانندگانی که اندک آشنایی با مباحث و مفاهیم عرفانی دارند، روشن است.

نصرالله پورجوادینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی