هشیاری

ناهشیاری بسیار رایج است. در واقع به نظرم تمامی مشکلات ما چه شخصی و چه ارتباطی، حرفه‌ای یا اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ناهشیاری نشأت می‌گیرند. احساسات، نیت‌ها و اهداف ما با کوچک‌ترین تحریک ممکن است برانگیخته شوند و این برانگیختگی‌ها چندان براساس فرایند شناخت صورت نمی‌گیرند. به عنوان مثال علت خوش نیامدن ما از یک نفر شاید به‌خاطر تشابه اسمی وی با کسی باشد که او را دوست نداشته‌ایم.
7 /10
7

هشیاری

ناهشیاری بسیار رایج است. در واقع به نظرم تمامی مشکلات ما چه شخصی و چه ارتباطی، حرفه‌ای یا اجتماعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ناهشیاری نشأت می‌گیرند. احساسات، نیت‌ها و اهداف ما با کوچک‌ترین تحریک ممکن است برانگیخته شوند و این برانگیختگی‌ها چندان براساس فرایند شناخت صورت نمی‌گیرند. به عنوان مثال علت خوش نیامدن ما از یک نفر شاید به‌خاطر تشابه اسمی وی با کسی باشد که او را دوست نداشته‌ایم.

الن لنگرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی