مرد-اسب

کتاب مرد-اسب، مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی ژوزه ساراماگو است که اولین بار در سال 1978 به چاپ رسید. این داستان ها که در ابتدای مسیر حرفه ای ساراماگو نگاشته شده اند، تفاوت های بنیادینی از نظر سبک نگارش و ساختار با یکدیگر دارند. این مجموعه با ترکیب هنرمندانه ی طنز تلخ، انتقادهای گزنده و توهماتی عجیب و اسرارآمیز، نمایانگر قوه ی تخیل کم نظیر و استعداد منحصر به فرد ساراماگو در تشریح انتزاعی ترین داستان ها و مفاهیم است. هر قصه از این کتاب، برداشتی گزنده و گاهاً سوررئال از زندگی زیر سلطه ی ظلم است. در یکی از داستان های کتاب مرد-اسب، افتادن دیکتاتوری به نام سالازار از صندلی و مرگ او روایت می شود و در قصه ای دیگر، زندگی کارمندی به خاطر گم شدن اشیای پیرامون، مورد تهدید قرار می گیرد.
5 /10
5

مرد-اسب

کتاب مرد-اسب، مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی ژوزه ساراماگو است که اولین بار در سال 1978 به چاپ رسید. این داستان ها که در ابتدای مسیر حرفه ای ساراماگو نگاشته شده اند، تفاوت های بنیادینی از نظر سبک نگارش و ساختار با یکدیگر دارند. این مجموعه با ترکیب هنرمندانه ی طنز تلخ، انتقادهای گزنده و توهماتی عجیب و اسرارآمیز، نمایانگر قوه ی تخیل کم نظیر و استعداد منحصر به فرد ساراماگو در تشریح انتزاعی ترین داستان ها و مفاهیم است. هر قصه از این کتاب، برداشتی گزنده و گاهاً سوررئال از زندگی زیر سلطه ی ظلم است. در یکی از داستان های کتاب مرد-اسب، افتادن دیکتاتوری به نام سالازار از صندلی و مرگ او روایت می شود و در قصه ای دیگر، زندگی کارمندی به خاطر گم شدن اشیای پیرامون، مورد تهدید قرار می گیرد.

ژوزه ساراماگونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی