سیاره آقای سملر

سملرکه یک یهودی لهستانی است، مردی قدبلند، یک چشم و هفتادو چند ساله است. او به کمک یکی از اقوام نزدیکش از کمپ تبعیدی‌های سالزبورگ رهایی یافته و در نیویورک ساکن شده است. داستان حول کارهای و افکار سملر می‌گذرد. او به دانشگاه، بیمارستان، پارک و سرای مردی ثروتمند می‌رود و در سراسر این رفت‌وآمدها به تمامیت آینده‌ بشر می‌اندیشد. کوتاه کلام، «سیاره‌ آقای سملر» جدی‌ترین و درعین‌حال طنازانه‌ترین رمان سال بلو است و او با زبان سملر دیدگاه‌های خود را درباره جامعه امریکایی بیان کرده است. همه ماجراهای رمان در سه روز اتفاق می‌افتد و بیشتر مسائل و درگیری‌های ذهنی همین شخص است که به شیوه سیال ذهن پیش می‌رود. رویدادها جسته و گریخته است یعنی مدام، زمان در ذهن سملر پس و پیش می‌رود. سیارهٔ آقای سملر از آن دسته کتاب‌هایی است که بعد از تمام کردن رمان دوباره باید آن را از ابتدا آغاز کنید تا مفهومش را بهتر و بیشتر دریابید. در این رمان، سال بلو ما را درگیر این مسئله می‌کند که چه چیز یک جامعه را می‌سازد یا آن را از هم می‌پاشاند. چه چیزی موجب می‌شود یک تمدن، سنگ‌دلی و بی‌رحمی را بهترین راه رسیدن به امیال و آرزوها و رویارویی با ترس‌هایش بداند.
4 /10
4

سیاره آقای سملر

سملرکه یک یهودی لهستانی است، مردی قدبلند، یک چشم و هفتادو چند ساله است. او به کمک یکی از اقوام نزدیکش از کمپ تبعیدی‌های سالزبورگ رهایی یافته و در نیویورک ساکن شده است. داستان حول کارهای و افکار سملر می‌گذرد. او به دانشگاه، بیمارستان، پارک و سرای مردی ثروتمند می‌رود و در سراسر این رفت‌وآمدها به تمامیت آینده‌ بشر می‌اندیشد. کوتاه کلام، «سیاره‌ آقای سملر» جدی‌ترین و درعین‌حال طنازانه‌ترین رمان سال بلو است و او با زبان سملر دیدگاه‌های خود را درباره جامعه امریکایی بیان کرده است. همه ماجراهای رمان در سه روز اتفاق می‌افتد و بیشتر مسائل و درگیری‌های ذهنی همین شخص است که به شیوه سیال ذهن پیش می‌رود. رویدادها جسته و گریخته است یعنی مدام، زمان در ذهن سملر پس و پیش می‌رود. سیارهٔ آقای سملر از آن دسته کتاب‌هایی است که بعد از تمام کردن رمان دوباره باید آن را از ابتدا آغاز کنید تا مفهومش را بهتر و بیشتر دریابید. در این رمان، سال بلو ما را درگیر این مسئله می‌کند که چه چیز یک جامعه را می‌سازد یا آن را از هم می‌پاشاند. چه چیزی موجب می‌شود یک تمدن، سنگ‌دلی و بی‌رحمی را بهترین راه رسیدن به امیال و آرزوها و رویارویی با ترس‌هایش بداند.

سال بلونظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی