نامه های کلمنتین

"کلمنتین، دختر شیطان و بازیگوش دبستانی، از دوستش دلخور می‌شود. با او آشتی می‌کند، استعدادش گل می‌کند، در مسابقة مدرسه شرکت می‌کند، گاهی حسودی برادر کوچکش را می‌کند. و هر روز هزار و یک اتفاق عجیب و غریب برایش می‌افتد. همة بچه‌ها، دخترها و پسرها، کلمنتین را دوست دارند؛ چون کلمنتین شبیه تمام بچه‌های دبستانی است."
3 /10
3

نامه های کلمنتین

"کلمنتین، دختر شیطان و بازیگوش دبستانی، از دوستش دلخور می‌شود. با او آشتی می‌کند، استعدادش گل می‌کند، در مسابقة مدرسه شرکت می‌کند، گاهی حسودی برادر کوچکش را می‌کند. و هر روز هزار و یک اتفاق عجیب و غریب برایش می‌افتد. همة بچه‌ها، دخترها و پسرها، کلمنتین را دوست دارند؛ چون کلمنتین شبیه تمام بچه‌های دبستانی است."

سارا پنی پاکرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی