نظریه های روز جامعه شناسی (از ایزنشتات تا پسامدرن ها)

کتاب نظریه‌های روز جامعه‌شناسی (از ایزنشتات تا پسامدرن‌ها) نوشته‌ی دیرک کسلر می‌باشد که کرامت‌اله راسخ آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات آگه چاپ و در 488 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش جامعه‌شناسی قرار داد.
6 /10
6

نظریه های روز جامعه شناسی (از ایزنشتات تا پسامدرن ها)

کتاب نظریه‌های روز جامعه‌شناسی (از ایزنشتات تا پسامدرن‌ها) نوشته‌ی دیرک کسلر می‌باشد که کرامت‌اله راسخ آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط انتشارات آگه چاپ و در 488 صفحه به بازار عرضه شده است.آخرین چاپ آن مربوط به سال 1398 بوده و می‌توان به لحاظ موضوع‌بندی آن را در بخش جامعه‌شناسی قرار داد.

دیرک کسلرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی