استانبول استانبول

رمان استانبول استانبول در ده روز روايت می‌شود. چهار راوی رمان، رويگردان از طاعونِ ظلم، برای هم قصه می‌گويند تا درد و شکنجه را تاب بياورند و اسرار خويش را برای هم‌سلولی‌ها‌شان فاش نکنند. تنها هم‌رازِ چهار راوی رمان خواننده‌ی کتاب است؛ هرچند دکتر، دميرتای، کامو و کوهيلان بی خبرند از خواننده‌ای که اسرارشان را می‌خواند، اما با واگويه‌های درونی، سلسله‌حوادثی را بازگو می‌کنند که زمينه‌ی مبارزه‌شان را فراهم آورده است؛
4 /10
4

استانبول استانبول

رمان استانبول استانبول در ده روز روايت می‌شود. چهار راوی رمان، رويگردان از طاعونِ ظلم، برای هم قصه می‌گويند تا درد و شکنجه را تاب بياورند و اسرار خويش را برای هم‌سلولی‌ها‌شان فاش نکنند. تنها هم‌رازِ چهار راوی رمان خواننده‌ی کتاب است؛ هرچند دکتر، دميرتای، کامو و کوهيلان بی خبرند از خواننده‌ای که اسرارشان را می‌خواند، اما با واگويه‌های درونی، سلسله‌حوادثی را بازگو می‌کنند که زمينه‌ی مبارزه‌شان را فراهم آورده است؛

برهان سونمزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی