گفت وگوهایی درباره دین طبیعی

Hume's brilliant and dispassionate essay "Of Miracles" has been added in this expanded edition of his Dialogues Concerning Natural Religion, which also includes "Of the Immortality of the Soul", "Of Suicide", and Richard Popkin's illuminating Introduction.
5 /10
5

گفت وگوهایی درباره دین طبیعی

Hume's brilliant and dispassionate essay "Of Miracles" has been added in this expanded edition of his Dialogues Concerning Natural Religion, which also includes "Of the Immortality of the Soul", "Of Suicide", and Richard Popkin's illuminating Introduction.

دیوید هیومنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی