تاریخ طبیعی دین

رساله تاریخ طبیعی دین که نخستین‌بار در سال 1757 منتشر شد شاید به‌اندازه نوشته‌های دیگر «دیوید هیوم» شهرت نداشته باشد و همچنانکه «هیوم» در زندگینامه خویش می‌گوید در زمان خود او نیز آوازه‌ای نیفکند. ولی می‌توان ادعا کرد که این رساله همراه با اثر دیگر او در همین زمینه به‌نام «هم‌پرسه‌هایی درباره دین طبیعی» سرآغاز آن مبحثی در علوم اجتماعی است که اینک به‌نام فلسفه دین شناخته می‌شود. از پیش‌گفتار مترجم
4 /10
4
موضوع کتاب


تاریخ طبیعی دین

رساله تاریخ طبیعی دین که نخستین‌بار در سال 1757 منتشر شد شاید به‌اندازه نوشته‌های دیگر «دیوید هیوم» شهرت نداشته باشد و همچنانکه «هیوم» در زندگینامه خویش می‌گوید در زمان خود او نیز آوازه‌ای نیفکند. ولی می‌توان ادعا کرد که این رساله همراه با اثر دیگر او در همین زمینه به‌نام «هم‌پرسه‌هایی درباره دین طبیعی» سرآغاز آن مبحثی در علوم اجتماعی است که اینک به‌نام فلسفه دین شناخته می‌شود. از پیش‌گفتار مترجم

دیوید هیومنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی