وزن چیزها (فلسفه و زندگی خوب)

هیچ‌ چیز تا ابد بر جای نمیماند. پروژه‌ای که سراسر سال روی آن کار کرده‌اید مثل برق تکمیل و فراموش میشود. روزی خواهید رفت، همراه با فرزندان و فرزندان فرزندانتان. حتی یک کتاب، یک اثر هنری بزرگ، یا یک نظریه‌ مهم پقی میکند و در تاریکی محو میشود. اینکه همه چیز روزی به پایان میرسد، چه تفاوتی در وضعیت ما ایجاد میکند؟ تقریبا همه در زندگی خود لحظه‌ای را تجربه میکنند که به نظر میرسد گذرا بودن با بی معنا بودن مترادف است.
5 /10
5

وزن چیزها (فلسفه و زندگی خوب)

هیچ‌ چیز تا ابد بر جای نمیماند. پروژه‌ای که سراسر سال روی آن کار کرده‌اید مثل برق تکمیل و فراموش میشود. روزی خواهید رفت، همراه با فرزندان و فرزندان فرزندانتان. حتی یک کتاب، یک اثر هنری بزرگ، یا یک نظریه‌ مهم پقی میکند و در تاریکی محو میشود. اینکه همه چیز روزی به پایان میرسد، چه تفاوتی در وضعیت ما ایجاد میکند؟ تقریبا همه در زندگی خود لحظه‌ای را تجربه میکنند که به نظر میرسد گذرا بودن با بی معنا بودن مترادف است.

جین کاززنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی