فوکو و ادبیات داستانی (کتاب تجربه)

رویکرد تیموتی اُلیری در اندیشیدن به قدرت ادبیات با یاری گرفتن از مفهوم کم‌و‌بیش مغفول مانده‌ی «تجربه» در آثار فوکو، منحصر‌به‌فرد است نزد فوکو «کتاب تجربه» کتابی است که با اثرگذاری مستقیم و برآشوبنده‌‌‌ی خود تجربه‌ی ما را دگرگون میکند در این کتاب، نویسنده‌ با شرح و بسط مفهوم تجربه، این مفهوم را روی متون ادبی اعمال میکند و با آغازیدن از این فرض که آثار ادبی تاثیر عمیقی بر خوانندگان خود می‌گذارند، روشی را برای درک چگونگی تولید این تاثیرات پیشنهاد میکند اُلیری با تحلیل گسترده‌ی آثار نویسندگان ایرلندی ــ مثل سوییفت، جویس، بکت، فریل و هینی ‌ــ به مفهوم تجربه نزد فوکو و نیز آثار دیویی، گادامر، دلوز و گتاری متوسل می شود و در نهایت، با تلفیق این منابع رویکردی تازه‌ در مطالعه‌ی اخلاق و ادبیات پیش رو می‌نهد این کتاب که می‌تواند مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان فلسفه و ادبیات قرار گیرد، بینش تازه‌ای نیز در‌باره‌ی فلسفه‌ی کمالیافته‌ی فوکو و فهم رشدیافته‌ای از اینکه خواندن چیست و ادبیات داستانی چگونه بر خواننده اثر می‌گذارد، به دست می‌دهد
6 /10
6

فوکو و ادبیات داستانی (کتاب تجربه)

رویکرد تیموتی اُلیری در اندیشیدن به قدرت ادبیات با یاری گرفتن از مفهوم کم‌و‌بیش مغفول مانده‌ی «تجربه» در آثار فوکو، منحصر‌به‌فرد است نزد فوکو «کتاب تجربه» کتابی است که با اثرگذاری مستقیم و برآشوبنده‌‌‌ی خود تجربه‌ی ما را دگرگون میکند در این کتاب، نویسنده‌ با شرح و بسط مفهوم تجربه، این مفهوم را روی متون ادبی اعمال میکند و با آغازیدن از این فرض که آثار ادبی تاثیر عمیقی بر خوانندگان خود می‌گذارند، روشی را برای درک چگونگی تولید این تاثیرات پیشنهاد میکند اُلیری با تحلیل گسترده‌ی آثار نویسندگان ایرلندی ــ مثل سوییفت، جویس، بکت، فریل و هینی ‌ــ به مفهوم تجربه نزد فوکو و نیز آثار دیویی، گادامر، دلوز و گتاری متوسل می شود و در نهایت، با تلفیق این منابع رویکردی تازه‌ در مطالعه‌ی اخلاق و ادبیات پیش رو می‌نهد این کتاب که می‌تواند مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان فلسفه و ادبیات قرار گیرد، بینش تازه‌ای نیز در‌باره‌ی فلسفه‌ی کمالیافته‌ی فوکو و فهم رشدیافته‌ای از اینکه خواندن چیست و ادبیات داستانی چگونه بر خواننده اثر می‌گذارد، به دست می‌دهد

تیموتی الیرینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی