اسپلینترسل

"هیچ عملیاتی ساده نیست. همه چالش‌های خودشان را دارند. نمی‌توانم همه چیـز را طبق برنامه انجام دهم، ولی باید مطمئن شوم که کارم را نامرئی انجام داده‌ام. اسپلینترسل بودن، فقط به همین موضوع بستـگی دارد. هیـچ ردپایی به جا نگذار. وارد شو. خارج شو. کار تمام. یک اسپلینترسل تنها کار می‌کند. گروهی از راه‌دور وضعـیت من را زیرنظر دارند و از من حمـایت می‌کنند. حرفه‌ای‌هایی که کارشـان را خیلی خوب بلدند. ولی من هستم که در خط آتش قرار دارم. به هر حرکتی باید آن‌قدر فکر کنم که انگار محل عملیات یک صفحه شطرنج بزرگ است. یک اشتباه کوچک می‌تواند مرگبار باشد. دوست دارم فکر کنم که اشتباه نمی‌کنم. من سام فیشر هستم. من یک اسپلینترسل هستم."
6 /10
6

اسپلینترسل

"هیچ عملیاتی ساده نیست. همه چالش‌های خودشان را دارند. نمی‌توانم همه چیـز را طبق برنامه انجام دهم، ولی باید مطمئن شوم که کارم را نامرئی انجام داده‌ام. اسپلینترسل بودن، فقط به همین موضوع بستـگی دارد. هیـچ ردپایی به جا نگذار. وارد شو. خارج شو. کار تمام. یک اسپلینترسل تنها کار می‌کند. گروهی از راه‌دور وضعـیت من را زیرنظر دارند و از من حمـایت می‌کنند. حرفه‌ای‌هایی که کارشـان را خیلی خوب بلدند. ولی من هستم که در خط آتش قرار دارم. به هر حرکتی باید آن‌قدر فکر کنم که انگار محل عملیات یک صفحه شطرنج بزرگ است. یک اشتباه کوچک می‌تواند مرگبار باشد. دوست دارم فکر کنم که اشتباه نمی‌کنم. من سام فیشر هستم. من یک اسپلینترسل هستم."

دیوید مایکلزنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی