عشق صفا

کتاب عشق و صفا/ درباره عشق بسیار گفته اند و نوشته اند و هنوز از عشق می نویسند و می گویند، بی آنکه کار به تکرار بکشد. اگرچه در عشق، تکرار هم مانند باران پر از لطافت است. اما متاسفانه درباره ی اخوان الصفا آن طور که باید و شاید کار نشده است. با آنکه بیش از ده قرن از دوران شان می گذرد، هنوز همه ی رسائل ایشان به فارسی ترجمه نشده اند. رساله ای که موضوع آن مهر و محبت است، مورد بی مهری صاحب نظران قرار گرفته است.
6 /10
6

عشق صفا

کتاب عشق و صفا/ درباره عشق بسیار گفته اند و نوشته اند و هنوز از عشق می نویسند و می گویند، بی آنکه کار به تکرار بکشد. اگرچه در عشق، تکرار هم مانند باران پر از لطافت است. اما متاسفانه درباره ی اخوان الصفا آن طور که باید و شاید کار نشده است. با آنکه بیش از ده قرن از دوران شان می گذرد، هنوز همه ی رسائل ایشان به فارسی ترجمه نشده اند. رساله ای که موضوع آن مهر و محبت است، مورد بی مهری صاحب نظران قرار گرفته است.

محمد شهریارینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی