رئیس جمهور گم می شود

رمان «رئیس جمهور گم میشود» حاصل همکاری رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، بیل کلینتون و یکی از پرفروش‌ترین نویسنده‌های حال حاضر دنیا و آمریکا، جیمز پترسون، است که درون‌مایه‌ای سیاسی جنایی دارد. این رمان یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های طول تاریخ است. رمان با توصیف یک تهدید آغاز میشود. دشمن مشغول برنامه‌ریزی برای یک حمله بیسابقه علیه آمریکا است. ترس و ابهام واشنگتن را فرا گرفته. همه‌جا زمزمه‌هایی درباره حمله سایبری جاسوسی و البته یک خائن در کابینه دولت به گوش میرسد. رئیس جمهور خود به یکی از مظنونین تبدیل و بعد گم میشود... سرعت و ضرباهنگ رمان بسیار بالا است و تمام اتفاقات آن ظرف مدت سه روز رخ میدهند. به گفته منتقدان آن را میتوان یکی از دراماتیکترین رمان‌های چند دهه اخیر نام برد، چرا که اتفاقات آن میتوانند در دنیای واقعیت نیز به وقوع بپیوندند.
6 /10
6

رئیس جمهور گم می شود

رمان «رئیس جمهور گم میشود» حاصل همکاری رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، بیل کلینتون و یکی از پرفروش‌ترین نویسنده‌های حال حاضر دنیا و آمریکا، جیمز پترسون، است که درون‌مایه‌ای سیاسی جنایی دارد. این رمان یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های طول تاریخ است. رمان با توصیف یک تهدید آغاز میشود. دشمن مشغول برنامه‌ریزی برای یک حمله بیسابقه علیه آمریکا است. ترس و ابهام واشنگتن را فرا گرفته. همه‌جا زمزمه‌هایی درباره حمله سایبری جاسوسی و البته یک خائن در کابینه دولت به گوش میرسد. رئیس جمهور خود به یکی از مظنونین تبدیل و بعد گم میشود... سرعت و ضرباهنگ رمان بسیار بالا است و تمام اتفاقات آن ظرف مدت سه روز رخ میدهند. به گفته منتقدان آن را میتوان یکی از دراماتیکترین رمان‌های چند دهه اخیر نام برد، چرا که اتفاقات آن میتوانند در دنیای واقعیت نیز به وقوع بپیوندند.

بیل کلینتوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی