رئیس جمهور گم شده است

رئیس جمهور ناپدید میشود. جهان در حیرت است. اما دلیل گم شدن او بسیار بدتر از آنی است که تصور میکنید. جزئیات این داستان را تنها یک رئیس جمهور میداند و شرح آن تنها از عهده جیمز پترسون برمیآید. قساوت در این توطئه و صداقت در آزمایش این طرح‌هاست که قلب‌مان را میفشارد.
4 /10
4

رئیس جمهور گم شده است

رئیس جمهور ناپدید میشود. جهان در حیرت است. اما دلیل گم شدن او بسیار بدتر از آنی است که تصور میکنید. جزئیات این داستان را تنها یک رئیس جمهور میداند و شرح آن تنها از عهده جیمز پترسون برمیآید. قساوت در این توطئه و صداقت در آزمایش این طرح‌هاست که قلب‌مان را میفشارد.

بیل کلینتوننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی