انگور فرنگی

چخوف نه با بیان صریح، بلکه به وسیله‌ی نمایش، ماجراها، ساختمان و موضوع داستان، به خواننده می‌گوید: چه ترسی داری از این که آدم باشخصیتی باشی؟ چرا در برابر زیردستان مغرور و بی‌اعتنا؟ آیا نیک‌بختی فقط در رتبه و سردوشی و جیب پرپول پنهان است؟ چرا باید با چنین حرص، چهاردست‌وپا به نردبان رتبه و عنوان بچسبی و به بالا بخزی؟
6 /10
6

انگور فرنگی

چخوف نه با بیان صریح، بلکه به وسیله‌ی نمایش، ماجراها، ساختمان و موضوع داستان، به خواننده می‌گوید: چه ترسی داری از این که آدم باشخصیتی باشی؟ چرا در برابر زیردستان مغرور و بی‌اعتنا؟ آیا نیک‌بختی فقط در رتبه و سردوشی و جیب پرپول پنهان است؟ چرا باید با چنین حرص، چهاردست‌وپا به نردبان رتبه و عنوان بچسبی و به بالا بخزی؟

آنتوان چخوفنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی