جستارهای فلسفی

کتاب جستارهای فلسفی/ برای درک بهتر رابطه میان اصالت وجود و سایر مسائل، به خصوص وحدت وجود، باید به تفسیر حاج ملاهادی سبزواری توجه کرد که می گوید عدم یعنی "نبود" و وجود یعنی "بود" و ماهیت یعنی "نمود بود". اگر به راستی معنی ماهیت "نمود بود" باشد، پس هیچ مانعی به نظر نمی رسد...
5 /10
5
موضوع کتاب


جستارهای فلسفی

کتاب جستارهای فلسفی/ برای درک بهتر رابطه میان اصالت وجود و سایر مسائل، به خصوص وحدت وجود، باید به تفسیر حاج ملاهادی سبزواری توجه کرد که می گوید عدم یعنی "نبود" و وجود یعنی "بود" و ماهیت یعنی "نمود بود". اگر به راستی معنی ماهیت "نمود بود" باشد، پس هیچ مانعی به نظر نمی رسد...

مهدی حائری یزدینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی