از محسوس تا معقول

کتاب از محسوس تا معقول/ همان گونه که انسان در جهان است ؛ ولی از جهان نیست ؛ حقیقت آنچه "من" خوانده می شود نیز در بدن است ولی از بدن نیست. "من"در همه اجزاء بدن انسان ساری و جاری است ؛ ولی هیچ یک از اجزاء بدن انسان "من" به شمار نمی آید.
5 /10
5

از محسوس تا معقول

کتاب از محسوس تا معقول/ همان گونه که انسان در جهان است ؛ ولی از جهان نیست ؛ حقیقت آنچه "من" خوانده می شود نیز در بدن است ولی از بدن نیست. "من"در همه اجزاء بدن انسان ساری و جاری است ؛ ولی هیچ یک از اجزاء بدن انسان "من" به شمار نمی آید.

غلامحسین ابراهیمی دینانینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی