فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

در طی چند سال اخیر، برخی از آثار اندیشمندان مغرب زمین در حوزه فلسفه اخلاق به فارسی برگردانده شده‌اند. در بسیاری از این برگردان‌ها به دلیل آشنایی ناکافی مترجمان یا عدم امکان تهیه آنها بر یک سنت دیرینه با مفاهیم و اصطلاحات دقیق و منقح، آشفتگیهایی ملاحظه میشود که موانعی را بر سر راه فهم خواننده پدید میآورد.
5 /10
5

فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه

در طی چند سال اخیر، برخی از آثار اندیشمندان مغرب زمین در حوزه فلسفه اخلاق به فارسی برگردانده شده‌اند. در بسیاری از این برگردان‌ها به دلیل آشنایی ناکافی مترجمان یا عدم امکان تهیه آنها بر یک سنت دیرینه با مفاهیم و اصطلاحات دقیق و منقح، آشفتگیهایی ملاحظه میشود که موانعی را بر سر راه فهم خواننده پدید میآورد.

یوآخیم ریترنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی