ترنس مالیک (فیلم و فلسفه)

ترنس مالیک، کارگردان _ فیلسوفِ سینما، یکی از بزرگ‌ترین معماهای سینمای معاصر جهان است، فیلم‌سازی که به‌ندرت در جشنواره‌های فیلم و محافل عمومی ظاهر می‌شود و شهرت و اعتبارش از نُه فیلمی سرچشمه می‌گیرد که در طی بیش از چهل‌وپنج سال ساخته است. مالیک که به‌خاطر سبک بصری منحصربه‌فردش زبان‌زده خاص و عام است از چهره‌های شاخص عصر طلایی فیلم‌سازی هالیوود جدید است که در دهۀ ۱۹۷۰ آغاز شد. او زیبایی‌ای رؤیاوار و فرا_‌ زمینی را در قالب ساختار روایی مؤجز و آیرونیک روی پردۀ سینما به‌ نمایش می‌گذارد. مدخل‌های کتاب «ترنس مالیک: فیلم و فلسفه» ریشه در مطالعات فیلم، پژوهش فلسفی و حوزۀ آکادمیک در حال ظهوری دارند که مطلوب آن تلفیق دو ساحت فیلم و فلسفه است. از زوایای دیگر نیز می¬توان به فیلم¬های مالیک نزدیک شد، که از آن جمله¬اند رویکردهای پدیدار¬شناختی، شالوده¬شکنانه و دلوزی به فیلم؛ جملگی این رویکردها در این مجموعه مطمح نظر نویسندگان بوده است. کتاب «ترنس مالیک: فیلم و فلسفه» به شیوه¬های ممتاز و خصوصاً مستقلی به بررسی و تحلیل مجموعه آثار مالیک می‌پردازد: با نگاه به سنتی که مالیک در آن کار می¬کند، جهت¬گیری خلاقانۀ فیلم¬ساز و بحث دربارۀ روش¬هایی که نقد و نقادی با توسل به آن¬ها می¬تواند نور تازه¬ای به اعماق فلسفی این فیلم¬های تأمل¬برانگیز بتاباند.
5 /10
5
موضوع کتاب


ترنس مالیک (فیلم و فلسفه)

ترنس مالیک، کارگردان _ فیلسوفِ سینما، یکی از بزرگ‌ترین معماهای سینمای معاصر جهان است، فیلم‌سازی که به‌ندرت در جشنواره‌های فیلم و محافل عمومی ظاهر می‌شود و شهرت و اعتبارش از نُه فیلمی سرچشمه می‌گیرد که در طی بیش از چهل‌وپنج سال ساخته است. مالیک که به‌خاطر سبک بصری منحصربه‌فردش زبان‌زده خاص و عام است از چهره‌های شاخص عصر طلایی فیلم‌سازی هالیوود جدید است که در دهۀ ۱۹۷۰ آغاز شد. او زیبایی‌ای رؤیاوار و فرا_‌ زمینی را در قالب ساختار روایی مؤجز و آیرونیک روی پردۀ سینما به‌ نمایش می‌گذارد. مدخل‌های کتاب «ترنس مالیک: فیلم و فلسفه» ریشه در مطالعات فیلم، پژوهش فلسفی و حوزۀ آکادمیک در حال ظهوری دارند که مطلوب آن تلفیق دو ساحت فیلم و فلسفه است. از زوایای دیگر نیز می¬توان به فیلم¬های مالیک نزدیک شد، که از آن جمله¬اند رویکردهای پدیدار¬شناختی، شالوده¬شکنانه و دلوزی به فیلم؛ جملگی این رویکردها در این مجموعه مطمح نظر نویسندگان بوده است. کتاب «ترنس مالیک: فیلم و فلسفه» به شیوه¬های ممتاز و خصوصاً مستقلی به بررسی و تحلیل مجموعه آثار مالیک می‌پردازد: با نگاه به سنتی که مالیک در آن کار می¬کند، جهت¬گیری خلاقانۀ فیلم¬ساز و بحث دربارۀ روش¬هایی که نقد و نقادی با توسل به آن¬ها می¬تواند نور تازه¬ای به اعماق فلسفی این فیلم¬های تأمل¬برانگیز بتاباند.

تامس دین تاکرنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی