شب من در خانه مو (عشق در سینما 4)

ژان لویی، شخصیت اصلی فیلم، مردی 34 ساله و مجرد است که به تازگی شغلی در شهرستان کلرمون - فران فرانسه پیدا کرده و هر یکشنبه در مراسم کلیسای کاتولیک شرکت میکند. یک روز هنگام نیایش در کلیسا دختر جوان بلوندی میبیند. دختر نیز متوجه نگاه او میشود. ژان لویی بیآنکه دختر را بشناسد احساس میکند از او خوشش آمده و پس از مدتی تعقیب کردن او، در خیابان گمش میکند و به خانه برمیگردد...
5 /10
5
موضوع کتاب


شب من در خانه مو (عشق در سینما 4)

ژان لویی، شخصیت اصلی فیلم، مردی 34 ساله و مجرد است که به تازگی شغلی در شهرستان کلرمون - فران فرانسه پیدا کرده و هر یکشنبه در مراسم کلیسای کاتولیک شرکت میکند. یک روز هنگام نیایش در کلیسا دختر جوان بلوندی میبیند. دختر نیز متوجه نگاه او میشود. ژان لویی بیآنکه دختر را بشناسد احساس میکند از او خوشش آمده و پس از مدتی تعقیب کردن او، در خیابان گمش میکند و به خانه برمیگردد...

صالح نجفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی