عاشقان مصلوب (عشق در سینما 1)

فیلم در فضای چاپ‌خانه‌ای پررونق آغاز میشود که مالک آن مردی ثروتمند اما تنگ‌نظر به نام ایشون است و یکی از خدمتکاران او هنرمندیست برجسته به نام موهئی که زندگ خود را وقف کار در این چاپ‌خانه کرده و انگار بر اثر فشار کار مریض شده است، اتاما، یکی از خدمتکاران زن، که به نظر میرسد موهئی را دوست دارد، از او پرستاری میکند. در همان ابتدای فیلم برادرزن ایشون پنهانی نزد خواهر خود، اسان، میآید و از او تقاضای کمک مالی میکند، مادر او نیز همین کار را میکند، اما اسان پیشاپیش میداند که همسرش پولی به آن‌ها قرض نخواهد داد...
6 /10
6

عاشقان مصلوب (عشق در سینما 1)

فیلم در فضای چاپ‌خانه‌ای پررونق آغاز میشود که مالک آن مردی ثروتمند اما تنگ‌نظر به نام ایشون است و یکی از خدمتکاران او هنرمندیست برجسته به نام موهئی که زندگ خود را وقف کار در این چاپ‌خانه کرده و انگار بر اثر فشار کار مریض شده است، اتاما، یکی از خدمتکاران زن، که به نظر میرسد موهئی را دوست دارد، از او پرستاری میکند. در همان ابتدای فیلم برادرزن ایشون پنهانی نزد خواهر خود، اسان، میآید و از او تقاضای کمک مالی میکند، مادر او نیز همین کار را میکند، اما اسان پیشاپیش میداند که همسرش پولی به آن‌ها قرض نخواهد داد...

صالح نجفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی