بوسه های دزدکی (عشق در سینما 3)

بوسه‌های دزدکی با تصویری از سردر ساختمان تعطیل‌شده سینماتک پاریس آغاز و به هانری لانگلوآ، مدیر اخراجی آن، تقدیم میشود. آنتوان دوانل، شخصیت اصلی فیلم با بازی ژان پیر لئو، پسر جوانیست که پس از سه سال خدمت داوطلبانه در ارتش، به گفته فرماندهش به خاطر بیثباتی شخصیتی، از آن‌جا اخراج شده و حق کار دولتی هم ندارد، هر چند برایش مهم نیست...
7 /10
7

بوسه های دزدکی (عشق در سینما 3)

بوسه‌های دزدکی با تصویری از سردر ساختمان تعطیل‌شده سینماتک پاریس آغاز و به هانری لانگلوآ، مدیر اخراجی آن، تقدیم میشود. آنتوان دوانل، شخصیت اصلی فیلم با بازی ژان پیر لئو، پسر جوانیست که پس از سه سال خدمت داوطلبانه در ارتش، به گفته فرماندهش به خاطر بیثباتی شخصیتی، از آن‌جا اخراج شده و حق کار دولتی هم ندارد، هر چند برایش مهم نیست...

صالح نجفینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی